Fortrolighedspolitik

Databeskyttelsesforordningen handler om, hvordan man som virksomhed behandler personoplysninger. Altså hvordan vi indsamler, opbevarer, i nogen tilfælde videregiver og sletter oplysninger. Forordningen kaldes også GDPR, som er en forkortelse af det engelske navn, General Data Protection Regulation.

De oplysninger vi indsamler og behandler er

  • Tolkebrugers navn, kontaktoplysninger, cprnr, adresse
  • Tolkestedets navn og adresse
  • Betalende myndigheds ean-nr, adresse, navn på kontaktperson
  • Samarbejdspartneres navn, kontaktoplysninger, kontooplysninger

Oplysningerne opbevares på firmaets computer og smartphone der begge har adgangskode og antivirus program.

Deling af oplysninger

Såfremt vi benytter os af underleverandører og samarbejdspartnere (udelukkende andre selvstændige tolke), vil vi gerne dele oplysninger om tolkebrugers navn og kontaktoplysninger samt tolkestedets navn og adresse med dem. Dette så de kan gennemføre tolkningen på betryggende vis.

Vi deler også vores bogholderibilag (anonymiseret) med vores revisorfirma, som har de samme forpligtigelser som os.

Sletning

Oplysningerne slettes løbende, når de ikke længere er relevante.

Dine rettigheder

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du kan til enhver tid få slettet oplysninger om dig selv. Dog er vi ifølge loven forpligtigede til at opbevare underskriftsskemaer i mindst 5 år. Dette som dokumentation overfor SKAT.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på

Dataansvarlig og databehandler

Eksamineret tegnsprogstolk Elke Moheim. Ejer af Tegnsprogstolk Elke Moheim, Hyldebjerg 52, 4330 Hvalsø, CVR-nr. 33 818 777