Professionel tegnsprogstolkning til døve, hørehæmmede, døvblevne, CI-brugere og hørende. Primært på Sjælland, men kan efter aftale bookes til at tolke i øvrige Danmark samt i resten af Skandinavien.

Bestilling af tolkning

For at bestille mig som tolk, skriv venligst til Tolk@elkemoheim.dk eller kontakt mig på mobil: 30 31 21 60, ring eller SMS.

Vær opmærksom på at tolkningen først er accepteret når du har modtaget en mail der beskræfter at jeg kan tage opgaven.

Afbestilling

Afbestilling skal ske senest en uge før tolkningen skulle have fundet sted. Afbestilles efter denne frist, faktureres opgaven til fuld pris.

Ved bestilling har jeg brug for oplysning om:

Hvem skal der tolkes for? Navn, adresse, telefonnr. Og evt. mailadresse.

Hvad omhandler tolkningen? Feks. et personalemøde, et AMU-kursus.

Hvor skal tolkningen foregå? Adresse på hvor jeg skal møde op.

Hvornår skal tolkningen foregå? Dato og tidsrum for tolkningen.

Betalingsoplysninger? Navn og adresse til den regningen skal sendes til, og evt et EAN nr.

Priser

 

Prisen for en  tolketime afhænger af hvor og hvornår tolkningen foregår. Der opkræves for hver påbegyndt halve time, dog minimum for én time. Prisen inkluderer tolkning, forberedelse, transport og administration.
Region Sjælland og region Hovedstaden er inddelt i tre priszoner:

Zone 1: postnumre 1000-2635, 2650-2665, 2700-2930 3500-3520

Zone 2: postnumre 2640, 2670-2690, 2942-3490, 3540-3670, 4000-4140, 4300-4390, 4600-4632, 4660-4683

Zone 3: postnumre 3700-3790, 4160-4270, 4400-4593, 4736-4990

TimepriserZone 1Zone 2Zone 3
Grundtakst650 kr880 kr.980 kr.
Aften-/Nattillæg kl. 17-0782 kr.82 kr.82 kr.
Weekendtillæg153 kr.153 kr.153 kr.
Tillæg for krævende opgave*125 kr.125 kr.125 kr.

*Krævende opgave er en opgave med et særlig komplekst indhold f.eks konferencetolkning eller fremmedsprogstolkning.

Om Elke

 

Jeg har 18 års erfaring som tegnsprogstolk i et af de ældste firmaer på markedet. I 2016 er jeg blevet selvstændig tolk. Jeg har en bred erfaring indenfor tegnsprogstolkning, og kan tilbyde at tolke:

  • I sundhedssektoren, hospital, læge/tandlæge, visitation, genoptræning
  • Møder med offentlige instanser, jobcentre, kommunen
  • Uddannelse, AMU-kurser, kørekort
  • På arbejdspladser, personalemøder, efteruddannelse, opstart i nyt job
  • I retten og til politiafhøringer
  • Til møder og konferencer i Danmark og Skandinavien

Udover at være tegnsprogstolk, er jeg uddannet ingeniør, og har en stor interesse i naturfaglige og tekniske områder.

Kontakt

Tegnsprogstolk Elke Moheim
4330 Hvalsø
Telefon 30 31 21 60

Mail moheim@protonmail.com

CVR-nr. 33 818 77

Bestillingsformular

Hvad skal tolkes

Dato for tolkning

Sted for tolkningen

Navn

Telefon

E-mail

Regningen skal sendes til